• FOR CANDIDATES
 • 채용 정보
 • FOR CANDIDATES

  채용 정보

  Human respect, Human value

  건기식 전문 제조 중견기업 중국영업 경력자

  페이지 정보

  등록자 : 이유미 이사 22-10-20

  기본정보

  건기식 전문 제조 중견기업 중국영업 경력자

  국내기업

  사원~대리

  무관

  무관

  서류전형 -> 1차면접 -> 2차면접

  중국어 fluent

  2022-10-20

  채용시

  상세정보

  본문

  ■ 모집부문 : 중국영업

     

  ■ 주요업무

   • 중국법인 영업지원

   • 신제품 개발 및 운영

   • 중국 고객사 관리

   

  ■ 필수사항

   - 4년제 학사 

   - 해당경력 2년 ~ 6년

   - 동종업계 경력자

   - 중국어 능통자

   

  ■ 우대사항

   - 해당직무 경험자

   - 영어가능자 


  ■ 근무지 : 판교 본사


  ■ 채용절차 : 서류전형 - 1차면접 - 2차면접 – 최종합격   


   

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   추천 진행 절차 : 보내주신 이력서 검토 채용사에 추천이 적합한 경우에 한하여 개별 연락드리며

                                      추천이 결정된 분께는 별도의 지원서 양식이 요청될  있습니다           

   담당 컨설턴트 :  이유미 이사   |   수석컨설턴트

                                    M: 010-7759-5989   |  E-mail:  liz@brain-bank.co.kr